سه‌شنبه 27 شهريور 1397   18:15:31
اخبار
10:201395/11/13 چهارشنبه
دبیر دبیرخانه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد:
رویکرد دبیرخانه در راستای مبارزه با فساد، رویکرد پیشگیرانه است


از سال 83 وارد شرکت ملی گاز شد و به مدت  هفت سال در منطقه سه عملیات انتقال گاز فعالیت کرد. پس از آن، به مدت 4 سال فعالیت در بخش دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران را آغاز و سپس از سال 94، وارد امور بازرسی این شرکت شد.
لیلا رودک، دبیر دبیرخانه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد معتقد است که ارتقای سلامت اداری، افزایش رضایت‌مندی عموم را به همراه دارد؛ به این معنی که هرچقدر افراد سازمان بیشتر به قوانین پایبند باشند و شفافیت  پاسخگویی ما  در قبال ذی نفعان افزایش یابد، رضایت‌مندی مردم از سازمان نیز بیشتر خواهد شد.
وی بر این باور است که شفافیت و پاسخگویی دو رکن مهم سلامت اداری است که در سایه استقرار و توجه به آن ، می‌توان زمینه های بروز فساد را کمرنگ نموده و سلامت اداری را برای سازمان و در نهایت برای جامعه به ارمغان آورد.
با هم گپ‌وگفت صمیمی با دبیر دبیرخانه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را پی می‌گیریم.

                            *****************************************


                            *****************************************


وظایف دبیرخانه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد چیست؟
دبیرخانه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، همانطور که از نام آن پیداست با هدف سنجش سطح سلامت در شرکت اصلی و شرکت های تابعه به منظور ارتقای سطح سلامت اداری و مبارزه با فساد تشکیل شده است؛ رویکرد این بخش از امور بازرسی، یک رویکرد پیشگیرانه است تا عملکردها را به گونه ای ارتقا دهد که افزایش سلامت اداری را به دنبال داشته باشد.
از وظایف دیگر دبیرخانه، پیاده سازی احکام و تکالیف قانونی و ارائه گزارش اجرای آنها به مراجع ذی‌ربط است؛ یعنی در خصوص هریک از مواد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، یک سری وظایف و احکامی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده که از سوی شورای دستگاه‌های نظارتی در اختیار دبیرخانه قرار می گیرد و دبیرخانه بر اساس آنها اطلاعات لازم را از سطح شرکت جمع آوری و در سامانه‌ای که بدین منظور طراحی شده و محل استقرار آن در بازرسی کل کشور است، بارگذاری می کند.
یکی دیگر از اقدامات دبیرخانه، هماهنگی و برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های آموزشی است. به منظور افزایش آگاهی افراد نسبت به قانون ارتقای سلامت نظام اداری، بحث آموزش افراد را دنبال می کنیم چرا که وقتی افراد آموزش های لازم را در این خصوص ببینند، می توانند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز فساد و همچنین عکس‌العمل مناسب در برابر آن داشته باشند. آموزش قانون برای همه کارکنان لازم است، ولیکن آموزش مدل سلامت اداری مختص افرادی است که مستقیماً  با مدل مزبور سر و کار دارند.
خوشبختانه محتوا و مطالب آموزشی دوره های مذکور از سوی شرکت ملی گاز ایران به آموزش وزارت نفت پیشنهاد شد که مورد تصویب واقع و در سطح هر چهار شرکت اصلی اجرایی شده است.
هدف از تدوین قانون ارتقای سلامت نظام اداری چیست؟
این قانون در سال 1390 تصویب و به صورت آزمایشی اجرایی شده است. در سال 96، دوره آزمایشی اجرای قانون مزبور به پایان خواهد رسید و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، نهایی خواهد شد. این قانون با رویکرد پیشگیری از فساد اداری تدوین شده است. از آنجا که فساد امری پنهان و غیرقابل دسترس و شناسایی و آشکار کردن آن بسیار دشوار و با توجه به این که همواره پیشگیری بهتر از درمان است، لذا قانونگذار به تدوین و تصویب قانون مذکور پرداخته است تا با هزینه های کمتر نسبت به حالت مقابله با فساد بتواند در جهت سلامت نظام اداری گام بردارد. 
در صورت امکان، در خصوص مدل سلامت اداری و اقدامات دبیرخانه در جهت تحقق سلامت اداری نیز توضیحاتی بفرمایید؟
شورای دستگاه‌های نظارتی بر اساس ماده 28 قانون ارتقای سلامت نظام اداری موظف به تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری شده است. در اواخر سال 91، مدل مزبور احصاء و از سال 92 اجرایی شد. دستگاه‌های اجرایی بنا به وظایف، مأموریت‌ها و اهداف خود مدل را بومی سازی نموده و مورد استفاده قرار می دهند.
این مدل از 9 شاخص تشکیل شده است. در حقیقت شاخص های سلامت اداری، آن دسته از مؤلفه هایی هستند که کمک می کنند فساد در یک دستگاه رشد نکند و مانع ایجاد آن می شوند. هریک از شاخص‌ها تعدادی ‹‹سنجه›› را در بر می‌گیرد که این سنجه ها به نوعی وضعیت دستگاه های اجرایی را  مشخص می کنند.
این مدل در شرکت ملی گاز ایران به چه صورت است؟
در شرکت ملی گاز ایران، مدل سلامت اداری در اختیار شرکت اصلی و شرکت های تابعه قرار گرفته و  مجموعه ها براساس وظایفی که دارند، با توجه به محدوده امتیازدهی که برای هرکدام از این سنجه ها تعریف شده، خود را ارزیابی و امتیازاتی را به هر یک از سنجه ها تخصیص می دهند. سپس مدارک و مستنداتی را که در حقیقت به نوعی بیانگر نحوه تخصیص امتیاز است، به همراه مدل سلامت اداری برای این امور ارسال می‌کنند. با کمک کارشناسان دبیرخانه؛ خانم‌ها مهندس پورمومن و مهندس ربانی، انطباق اظهارنامه‌ها و خودارزیابی‌ها به منظور اعتبارسنجی فرآیند تخصیص امتیاز صورت گرفته و پس از آن رتبه‌بندی شرکت‌ها و تعیین جایگاه آنان انجام می‌شود.
هم‌چنین پس از بررسی نتایج، نقاط قوت و قابل بهبود شناسایی می شوند و در این راستا ارائه راهکار و پروژه های بهبود با هماهنگی خود مجموعه ها با امور بازرسی صورت می پذیرد. پس از اجرای راهکارهای نهایی شده، سنجش اثربخشی اقدامات اجرایی مدنظر است که در سال های آتی عملیاتی خواهد شد و  امید است که نتیجه آن ارتقای سلامت اداری باشد.
جایگاه شرکت های تابعه در تحقق و ارتقای سلامت اداری کجاست؟
اکنون در همه شرکت ها، کمیته ارتقای سلامت اداری وجود دارد که زیر نظر مدیرعامل شرکت فعالیت می کنند. این کمیته ها در حقیقت حلقه واسط میان شرکت‌ها و دبیرخانه هستند.
کمیته های مزبور اقدام به برگزاری جلساتی با رویکرد ارتقای سلامت و پیشگیری از فساد نموده و گزارش اقدامات خود را برای دبیرخانه ارسال می کنند. در حقیقت تعامل و همکاری به منظور بررسی و پیاده سازی مدل، اجرای برنامه ها، ارائه طرح های پیشنهادی به منظور پیشگیری از بروز فساد، آموزش قانون ارتقا و ... از جمله اقداماتی است که در کمیته های فوق، هماهنگی و برنامه ریزی برای انجام آنها صورت می پذیرد.
دبیرخانه چه اقداماتی در راستای مبارزه با فساد انجام داده و می‌دهد؟
همان طور که قبلاً گفته شد رویکرد دبیرخانه در راستای مبارزه با فساد، رویکرد پیشگیرانه است. لذا به منظور مبارزه با فساد، الگویی از سوی ستاد مبارزه با مفاسد قوه مجریه ابلاغ شده است که در قالب 6 گام طراحی شده و بر مبنای آن طرح های پیشنهادی با هدف پیشگیری از بروز فساد جمع آوری می شود.
دبیرخانه الگوی مزبور را در اختیار شرکت ها و واحدهای ستادی مرتبط قرار داده و اقدام به جمع آوری طرح های پیشنهادی نموده است. هم چنین حوزه نظارت و بازرسی و حوزه پاسخگویی به شکایات نیز به دلیل ماهیت کاریشان‌ می توانند در شناسایی گلوگاه های فساد و در برخی موارد در شناسایی راهکارهای اجرایی، دبیرخانه را یاری نمایند.
بر همین اساس، در نظر است طرح های ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و پس از تجمیع مطالب مرتبط، راهکارهای استخراج شده به منظور اجراء در سال آتی در اختیار مجموعه ها قرار بگیرد. آن چه مسلم است پس از بررسی موارد ارسالی از سوی شرکت‌ها و حوزه های یادشده، دبیرخانه در راستای مبارزه با فساد سه وظیفه حساس و مهم را برعهده دارد :
۱- پیشنهاد اصلاح و بازنگری در برخی از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها یا پیشنهاد تصویب قوانین و دستورالعمل‌های جدید
۲- پیشنهاد اصلاح برخی از فرآیندها، روش های اجرایی، رویه ها و ... و هم چنین تأمین شرایط لازم به منظور نظارت مستمر و کارآمد
۳- فراهم آوردن بسترهای لازم به منظور آموزش نفرات در حوزه های کاری خود با هدف آگاهی بخشی
اعتقاد ما در دبیرخانه بر این است که در صورتی که فرد آموزش های لازم را دیده باشد، هم به دلیل آگاهی درگیر فساد نمی شود و هم در صورت مواجه شدن و مشاهده فساد، می تواند عکس العمل مناسب داشته و بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.
امید است با اقدامات فوق بتوانیم شرایط را به گونه‌ای مهیا کنیم که دستیابی به سازمانی سالم و پیشرو که در جهت رسیدن به آرمان‌ها و اهداف سازمانی خود تلاش می کند، محقق گردیده و بدین ترتیب گامی هرچند کوچک در جهت اعتلای میهن عزیزمان برداشته باشیم.

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما